Huldrans Samfällighetsförening

Nyheter Föreningen Huldran 1 Avgifter Info och regler Styrelsen  Bilder Hitta till oss Aktiviteter Soprummet Länkar Medlemssida Kontakta oss

Hem
 

Styrelsen vald på föreningsstämman den 16 juni 2021.
Ordförande Lars Sandberg Söndagsgatan 34
Sekreterare Marie Lunblad Söndagsgatan 30
Kassör Rolf Lanker Söndagsgatan 52
Ledamot Mona Stensson Söndagsgatan 42
Ledamot Karina Lindell Söndagsgatan 38
Suppleant Sema Suvakci Söndagsgatan 8
Suppleant Zoran Zaric Söndagsgatan 16

Revisorer

Revisor Charlotte Hallström Söndagsgatan 12
Revisor Nils-Petter Lindström Söndagsgatan 14
Revisor suppl. Bengt Nilsson Söndagsgatan 58

Valberedning

Valberedning Katarina Kovacs Grönberg Söndagsgatan 28
Valberedning Traute Sahlin Engstrand Söndagsgatan 20

Bild från "The Scandinavian Elves"
Kopieringsrättigheter Huldrans samfällighetsförening