Huldrans Samfällighetsförening

Nyheter Föreningen Hitta till oss Aktiviteter Soprummet Länkar Medlemssida Kontakta oss

Hem
 

Skicka E-post

ordf@huldran.se 
info@huldran.se

Styrelsen

Ordförande Lars Sandberg Söndagsgatan 34
Sekreterare Marie Lundblad Söndagsgatan 30
Kassör Rolf Lanker Söndagsgatan 52
Ledamot Mona Stensson Söndagsgatan 42
Ledamot Karina Lindell Söndagsgatan 38
Suppleant Sema Suvakci Söndagsgatan   8
Suppleant Zoran Zaric Söndagsgatan 16

Revisorer

Revisor             Charlotte Hallström              Söndagsgatan 12

Revisor              Nils-Petter Lindström          Söndagsgatan 44

Revisor suppl.     Rolf Johansen                    Söndagsgatan 50
Revisor suppl.     Bengt Nilsson                    Söndagsgatan 58 

Valberedning

Valberedning    Katarina  Kovacs Grönberg    Söndagsgatan 42

Valberedning    Traute Sahlin Engstrand         Söndagsgatan 52

Postnummer till Söndagsgatan: 256 64 Helsingborg


Bild från "The Scandinavian Elves"
Kopieringsrättigheter Huldrans samfällighetsförening