Huldrans Samfällighetsförening

Nyheter Föreningen Huldran 1 Avgifter Info och regler Styrelsen  Bilder Hitta till oss Aktiviteter Soprummet Länkar Medlemssida Kontakta oss

Hem
 

Avgifter

I och med att man köper ett hus i området har man del i samfälligheten med gemensamma anläggningar. Man förbinder sig då att  följa områdets regler, samt delta i gemensamma aktiviteter för områdets skötsel. Varje hus har 1 andel av totalt 28.

Avgiften för driften av gemensamhetsanläggningen tas ut, enligt på årsstämman beslutat debiteringslängd, en gång per kvartal 31 mars, 30 juni, 30 september samt 31 december. Betalning sker till föreningens bankgiro 5724-5227. I avgiften ingår kostnaderna för att driva gemensamhetsanläggningen, bland annat vattenabonnemang, sophantering, underhåll och renovering av gemensamma ytor, belysning i området, kabel-tv och gruppavtalet med Tele2 (f.d. Comhem), garageplats i garagelänga ,försäkringar av gemensamhetsanläggningar och andel i fonder för framtida underhåll. Kostnaden är f.n. 700 kr/månad.

Hyrparkering
I området finns 16 rutor för hyrparkering. Dessa kostar f.n. 150kr/månad och de betalas till föreningens bankgiro. För närvarande är alla platserna uthyrda. Önskar ni ställa er i kölista kontakta ordförande.

Vatten
Samfällighetsföreningen är kund hos Tekniska Förvaltningen i Helsingborg genom ett vattenabonnemang. Anledningen att samfällighetsföreningen står som kund och inte varje enskild fastighetsägare är att den fasta kostnaden kan hållas nere betydligt. Avräkningen mot förvaltningen sker genom en huvudmätare som mäter vattenförbrukningen för hela området.
I din fastighet finns en, av föreningen ägd, vattenmätare som mäter den vattenmängd som ni förbrukar. Denna vattenmätare används som en fördelningsmätare mot föreningens gemensamma mätare. Vattenkostnaden tas ut som en schablonkostnad en gång per kvartal och är satt till 50kr per person och månad. Ekonomisk justering mellan schablon och verklig förbrukning sker två gånger per år genom avläsning av fördelningsmätarna. Inbetalning för vattenförbrukningen sker tillsammans med medlemsavgiften.

 


Bild från "The Scandinavian Elves"
Kopieringsrättigheter Huldrans samfällighetsförening